Tuesday, September 11, 2007

The bestest way to learn german

Learn_German_with_the_Music_of_David_Hasselhoff

Bă, prăfălăilor

Şi mă refer la Rulers of this Hemisphere. Mai preste vu p-aciia sau ce faceţi? Pe Dalian şi pe Al.Masihe i-am băgat degeaba aici, că sunt degeaba ei de felul lor. Bine, recunox că nici eu n-am mai avut nimic de zis, dar peleme...

Oricum, sunteţi degeaba.

Set your homepage to this

googlepirate

Bau

pantyreport.com ^_^